Parkeerverbod E1


  • Verkeersbord E1 is een officieel RVV verkeersbord
  • Verboden te parkeren aan de kant van de weg waar het bord is geplaatst
  • Met of zonder duiding ‘wegsleepregeling van kracht’