Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

en Duurzaamheid

Wat is MVO

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekend dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen people, planet en profit. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s.

Bedrijven met een focus op MVO richten zich actief op het toevoegen van waarde aan de samenleving. MVO is geen doel op zich, maar een continu proces om het steeds weer beter te doen. De winst en voordelen die eruit voortvloeien zijn daarbij een logisch gevolg.

Verschil tussen MVO en duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ondernemen betekenen feitelijk hetzelfde. Beide termen gaan over bewustwording en verbetering van de ecologische en sociale gevolgen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten.

In de praktijk wordt de term duurzaam ondernemen vooral gebruikt in relatie tot de impact op het milieu die een bedrijf heeft. Aan sociale aspecten wordt in relatie tot deze term minder snel gedacht.

Wat doet Locatiewerk aan duurzaamheid en MVO

Wat doet Locatiewerk op dit moment voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming?

Huur in plaats van koop

Heb je je wel eens gerealiseerd dat huren vaak een veel duurzamere oplossing is dan koop. Wij hebben een gebalanceerde hoeveelheid producten die door het jaar heen zo efficiënt mogelijk worden ingezet op vele producties. Hierdoor hoeven er niet onnodig veel producten op de markt gebracht te worden. Dit scheelt een hoop kostbare grondstoffen en energie voor de productie. Daarnaast zorgt onze eigen onderhoudsdienst er voor dat de materialen in optimale conditie blijven wat de levensduur ervan verlengt.

Duurzame producten

Locatiewerk is constant bezig met het verbeteren van haar verhuurproducten. Niet alleen om het werken op de set makkelijker en aangenamer te maken. Maar ook om de impact op mens en milieu te verminderen.
Zo hebben wij de afgelopen jaren diverse accu-aggregaten in ons verhuur pakket opgenomen. Accu’s geladen met groene stroom leveren natuurlijk een groot voordeel voor het milieu op ten opzichte van benzine en diesel aggregaten. Ook voor de directe omgeving levert het voordelen op. Onze accu-aggregaten produceren geen uitlaatgassen, maar ook geen geluid! Dit is niet alleen een fijn voor de geluidsopnamen op de set, maar voor de hele omgeving waar de opnamen plaats vinden.

Ook op het gebied van waterverbruik in onze toiletten hebben wij de afgelopen jaren enorme besparingen weten te realiseren. Wist je dat onze vacuümtoiletten 90% minder water verbruiken dan een traditioneel toilet. Hiermee besparen wij bij Locatiewerk jaarlijks meer dan 100.000 liter drinkwater en dus ook vuilwater wat gezuiverd moet worden. Tevens hoeven al deze liters water niet van een naar de set getransporteerd te worden, wat weer een CO2 besparing oplevert.

Samenwerking

Natuurlijk hebben wij niet alle kennis en expertise in huis op het gebied van duurzaamheid en MVO. Gelukkig werken wij samen met diverse partners die ons helpen om onze ambities waar te maken.
Partijen waar wij mee samen werken zijn onder andere: Wattsun, Volta Energy, MVO Nederland, AdGreen, Stichting Green Film Making, Stichting Urban Street Forest en Skoon Energy.

Locatiewerk is ook betrokken bij de oprichting van de beroepsvereniging “Vereniging Facilitaire Filmbedrijven (VFF)”. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze vereniging is het delen van kennis op het gebied van elektrificatie van het wagenpark en de vergroening van de filmapparatuur.
De VFF wil ook een gespreks- en kennispartner zijn voor producenten, filmfonds en overheden als het gaat op de verduurzaming van de Nederlandse filmproducties.

Duurzame energie

Het maken van filmproducties kost natuurlijk energie. Wij gebruiken in ons pand gas en stroom, onze voertuigen rijden op diesel en ook een deel van onze aggregaten draait nog op fossiele brandstoffen. Natuurlijk willen wij zo snel mogelijk over naar duurzame energiebronnen. Maar deze transitie kost natuurlijk tijd, geld en vraagt om nieuwe producten. Niet alles kan in een keer veranderen. Ons pand maakt natuurlijk al wel gebruik van groene energie bronnen, maar om de andere fossiele brandstoffen te vervangen is er meer tijd nodig. Toch proberen wij ook hier onze footprint zo klein mogelijk te maken.
Wij hebben flink geïnvesteerd in een duurzame oplossing om de CO2 uitstoot van onze voertuigen flink te reduceren, totdat wij kunnen overstappen op vol elektrische voertuigen.
Al onze wagens rijden op fossiel vrije HVO 100 biodiesel, waarmee een CO2 reductie tot maar liefst 90% behaald kan worden!
Wij hopen op die manier jaarlijks zo’n 90.000 kg CO2 te kunnen besparen.
Uiteraard worden ook onze diesel aggregaten en webasto standkachels voorzien van deze schonere brandstof.

Dan blijven er nog onze benzine aggregaten over. Stichting Urban Street Forest plant jaarlijks bomen voor ons aan, waarmee wij de uitstoot van deze benzine compenseren. Op die manier dragen wij een (klein) steentje bij aan een beter klimaat.

Onderwijs
Locatiewerk verzorgt jaarlijks een studiedag voor de eindexamenstudenten in het vakgebied “productie” aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Deze studenten komen een lesdag naar ons bedrijf, waar wij ze vertellen over het vak locatiemanagement en onze producten. Maar we vertellen niet alleen, we laten ze aan de hand een aantal casussen ook zelf aan de slag gaan met onze verhuur materialen.

Stagiaires
Locatiewerk is een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf voldoe je aan enkele voorwaarden. Je biedt de student bijvoorbeeld een goede en veilige werkplek, waar de student ervaring opdoet met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep. Ook moet er een praktijkopleider zijn die de student op de werkvloer begeleidt. In de afgelopen 8 jaar hebben al vele MBO studenten met succes hun stage bij ons afgerond. Wij zijn blij dat wij deze jonge mensen hebben kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Sponsoring eindexamen films
Omdat wij graag een bijdrage leveren aan het onderwijs en de de ontwikkeling van jonge mensen, ondersteunen wij elk jaar de eindexamen films van de Nederlandse Film en Televisie Academie en de AV afdeling van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Wij sponsoren het locatiemateriaal voor deze producties, zodat de studenten verzekerd zijn van het juiste materiaal op hun afstudeerproject.

Wat is het belang van MVO voor de samenleving

MVO loont

MVO draagt bij aan de financiële prestaties van je bedrijf, zeker op de langere termijn. En de markt werkt goed mee: de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt nog steeds. Een besparing in het energieverbruik of het gebruik van circulaire grondstoffen kan zeer lucratief zijn. Mvo-ondernemers hebben bovendien beter gemotiveerde medewerkers, wat de arbeidsproductiviteit verhoogt.

MVO moet

Mvo kan ook komen door druk van buitenaf. Denk aan inkopers als de overheid of grote bedrijven die alleen inkopen bij duurzame bedrijven. Ook incidenten als consumentenboycots, mediaschandalen of stakingen kunnen zorgen voor die druk. Als je je niet aan de minimale maatschappelijke normen houd, verlies je je license to operate. Zowel de Nederlandse overheid als de internationale gemeenschap vindt het bovendien van belang dat je je met jouw organisatie aan wetten en internationale richtlijnen houdt.

MVO hoort

Als ondernemer kun je ook gewoon fatsoenlijk zaken willen doen. Door een steentje bij te dragen aan de maatschappij, op een prettige manier om te gaan met je personeel en het milieu niet te veel te belasten. Bij ondernemingen als Triodos Bank en Ecostyle liggen ethische motieven zelfs aan de basis van het bedrijf. Dit noemen we ook wel social enterprises of maatschappelijke ondernemingen. Doel van die bedrijven is om op bedrijfsmatige wijze maatschappelijke problemen op te lossen.